Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
1.12.2023 08:02

Sosiaalityön perusopinnot (approbatur) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Sosiaalityö (YFI)
Vuosi: 2008-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Sosiaalityön perusopintoihin on vapaa opiskeluoikeus, sen sijaan aine- ja syventäviin opintoihin tulee hakea erikseen opinto-oikeutta. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, lokakuussa ja huhtikuussa.
Sisältö: Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteet. Lisäksi hän on tutustunut sosiaalityön toimintaympäristöön ja tehtäviin nyky-yhteiskunnassa. Opintoihin sisältyy ensimmäinen käytännön opetuksen jakso, joka suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Sosiaalityön perusopinnot koostuvat kolmesta ydinalueesta: I Sosiaalityön perusteet II Sosiaalityön toimintaympäristö III Sosiaalitieteiden metodologiset perusteet
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: STOPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]