Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 14:38

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalityö

Organisaatio: Sosiaalityö (YFI)
Vuosi: 2008-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Sosiaalityö pääaineena suoritettavan maisterin tutkinnon laajuus on 120 op. Maisterin tutkintoa ennen suoritettavaksi vaaditaan yhteiskuntatieteiden (tai muu soveltuva lähitieteen) kandidaatin tutkinto (180 op), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön perus- ja aineopinnot (yhteensä 85 op).
Sisältö:
Tavoitteet: Sosiaalityö pääaineena suoritetun yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille sekä käytännöllisiä että tutkimuksellisia valmiuksia, käsitteellisiä välineitä jäsentää ja reflektoida sosiaalityön käytäntöjä, sen kohteena olevia sosiaalisia ongelmia sekä sosiaalityön suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalityön koulutus mahdollistaa toimimisen ammattitaitoisena sosiaalityöntekijänä sekä asiantuntijana erilaisissa sosiaalialan opetus-, tutkimus-, suunnittelu-, hallinto- ja johtamistehtävissä.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike:

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]