Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 20:07

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Organisaatio: Sosiaalityö (CST/CHS/KYC)
Vuosi: 2008-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Maisterikoulutuksen rakenteeseen sisältyy myös sosiaalityö pääaineena tehtävän kandidaatin tutkinnon rakenne johon merkitään korvaavat opinnot. Maisterikoulutuksessa suoritetaan vain maisteriopinnot ja täydennetään kandiopintoja vastaamaan sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksia.

Kelpoisuusvaatimuksena (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005) sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

* Tutkintovaatimukset opintojaksokuvauksineen www-sivulla

Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
300
Tutkinnon taso: Kandidaatti ja maisteri
Tutkintonimike:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]