Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2019 19:10

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

tdk/laitos/oppiaine Sosiaalityö (CST/CHS/KYC)
LisätiedotMaisterikoulutuksen rakenteeseen sisältyy myös sosiaalityö pääaineena tehtävän kandidaatin tutkinnon rakenne johon merkitään korvaavat opinnot. Maisterikoulutuksessa suoritetaan vain maisteriopinnot ja täydennetään kandiopintoja vastaamaan sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksia.

Kelpoisuusvaatimuksena (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005) sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

* Tutkintovaatimukset opintojaksokuvauksineen www-sivulla


[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]