Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2024 07:28

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö

Organisaatio: Sosiaalityö (CST/CHS/KYC)
Vuosi: 2008-2010
Tila: Suunnitteilla
Lisätietoja:
Sisältö: Kandidaatin tutkinnon pääaineopinnot jakautuvat perus- ja aineopintoihin. Tutkintoon sisältyy pääaineopintojen lisäksi yleis-, kieli- ja viestintäopintoja sekä sivuaineopintoja. Sivuaineet voi valita vapaasti, mutta suositeltavaa on opiskella yhtenä sivuaineena jotakin toista, pääainetta tukevaa yhteiskuntatiedettä. Osa kandidaatin tutkinnon opinnoista suositellaan suoritettavaksi opiskelijavaihtona ulkomaisessa yliopistossa.
Tavoitteet: Sosiaalityö pääaineena suoritetun yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot sosiaalityön toimintaympäristöstä, sosiaalityön kohdeongelmista ja niiden yhteiskunnallisista ehdoista ja valmiudet analysoida niitä myös tutkimuksellisesti. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto sosiaalityö pääaineena ei anna sosiaalityöntekijän ammatillista pätevyyttä, vaan se toimii perustana sosiaalityön maisteriopinnoille.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
180
Tutkinnon taso: Kandidaatti
Tutkintonimike:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]