Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 11:48

Suomen kielen syventävät opinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Suomen kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Sivuaineopiskelijalla syventävien opintojen laajuus on 60 op (sisältää sivututkielman 20 op). Jos opiskelija ei tee sivututkielmaa, voidaan jäljelle jävä kokonaisuus koota nimellä Muut syventävät opinnot.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
40
Koodi: SKISYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]