Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.4.2024 05:30

Latinan kielen perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Latinan kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Latinan kielen opiskeluoikeus on kaikilla yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyillä. Latinan kielen perusopinnot on laajuudeltaan 30 op.
Ne jotka aloittavat latinan opinnot vasta yliopistossa, voivat jo kielen peruskursseja käydessään suorittaa kirjatentteinä kulttuurihistoriallisia opintojaksoja kuten antiikin mytologiaa, historiaa, kirjallisuudenhistoriaa ja taidehistoriaa, jotka eivät edellytä latinan kielen taitoa. Nämä opintojaksot kannattaa suorittaa varhaisessa vaiheessa, koska ne tukevat alkukielisten tekstien ymmärtämistä.

Latinan kieliopinnoissa edetään tutkintovaatimuksissa esitetyssä järjestyksessä. Peruskurssit Latina 2 ja 3 suorittanut voi osallistua muoto- ja lauseopin harjoituskursseihin 1-2, käännöskurssi suomesta latinaan edellyttää vähintään muoto- ja lauseopin harjoituskurssien suorittamista.

Koulussa latinaa lukeneet voidaan vapauttaa peruskursseista Latina 2 ja 3 joko kokonaan tai osittain (sovitaan tapauskohtaisesti oppiaineen edustajan kanssa).
Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot
• Opiskelija kykenee kääntämään muokattua latinankielistä tekstiä suomeksi,
• tunnistaa ja osaa tuottaa latinan nomini- ja verbimuodot sekä käyttää niitä oikein, tunnistaa yleisimmät lauserakenteet.

Sisältöosaaminen
• Opiskelija saa valmiudet kielen rakenteen kuvaamiseen ja analysointiin.
• ymmärtää klassisen latinankielisen proosan ja runouden luonteen ja osaa analysoida runotekstiä metriikan kannalta,
• ymmärtää apuvälineiden avulla klassisten auktoreiden tekstejä ja analysoi niitä kielellisesti ja sisällöllisesti,
• tunnistaa taruhenkilöihin liittyvät viittaukset latinankielisessä kirjallisuudessa,
• tuntee antiikin kulttuurin eri aloja.


• Perusopinnoista on saatava painotetuksi keskiarvoksi vähintään H, jotta opiskelija voi suorittaa aineopinnot.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: LATPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]