Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2024 07:50

Journalistiikan perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Viestintätieteet
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Journalistiikan perusopinnot ovat luonteeltaan yleissivistävät. Ne suoritettuaan opiskelija - tuntee ja ymmärtää median ja viestinnän keskeiset käsitteet ja perusteoriat - hallitsee median rakenteen, tuotantoprosessien, sisällön ja yleisöjen historiallisen kehityksen pääpiirteet - tuntee mediaa ja journalismia koskevan lainsäädännön sekä alan itsesääntelyn normistot - omaa välineet ymmärtää median, journalismin ja viestinnän roolia yhteiskunnassa sekä journalististen mediasisältöjen merkityksiä.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: JOUPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]