Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 21:16

Journalistiikan aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Viestintätieteet
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Journalistiikan aineopintojen painopisteenä on journalistinen ja tieteellinen tiedon hankinta, arvioiminen ja esittäminen. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija – tuntee omakohtaisesti journalistiprofession ja kykenee arvioimaan sen roolia ja merkitystä yhteiskunnassa – omaa valmiudet toimia journalistisissa tehtävissä sanomalehdessä, radiossa, televisiossa ja eri välineiden monimediaalisessa verkkoviestinnässä – ymmärtää journalismin ja tutkimuksen yhteisen perustan mutta myös käytännön tason erot – kykenee soveltamaan analyyttis-kriittistä otetta tiedon hankinnassa ja arvioinnissa – tuntee median ja journalismin tutkimuskäytäntöjen perusteet ja keskeiset metodit sekä osaa soveltaa niitä omassa tutkimuksessa.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
55
Koodi: JOUAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]