Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2024 08:25

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot pääaineopiskelijoille (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Saksan kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Sisältöosaaminen
Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien itsenäiseen soveltamiseen saksan kielen ja kulttuurin tutkimuksen alalla. Opiskelija osaa asettaa ja perustella toteuttamiskelpoisen tutkimusongelman, liittää sen tieteenalan aikaisempaan tutkimukseen, koota tutkimustehtävänsä vaatiman aineiston, analysoida sitä soveltuvan teoreettisen viitekehyksen ja tarkoituksenmukaisen metodin avulla sekä raportoida tieteellistä tutkimusprosessia ja sen tuloksia saksan kielellä tieteellisen raportoinnin käytänteitä noudattaen. Syventävissä opinnoissa kielitiedon syventämisen pääpaino on oman erikoistumisalan opinnoissa.
Tavoitteet: Syventävien opintojen tavoitteena on saavuttaa valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: SAXSYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]