Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 15:02

Puheviestinnän perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Viestintätieteet
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Perusopinnot suoritettuaan opiskelija – tuntee puheviestinnän erityisluonteen tieteenalana ja osaa hahmottaa puheviestinnän ilmiöitä viestintäyhteiskunnassa – tuntee puheviestinnän peruskäsitteet sekä keskeiset teoriat ja osaa soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutusilmiöiden ja -prosessien analysointiin kasvokkais- ja verkkovuorovaikutuksessa – ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää – osaa jäsentää viestintäosaamista ja ymmärtää vuorovaikutustaitojen kehittymisen ja kehittämisen lähtökohdat – arvostaa ja osaa arvioida puheviestintätiedon merkitystä.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: PUHPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]