Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 15:49

Puheviestinnän aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Viestintätieteet
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Aineopinnot suoritettuaan opiskelija – tuntee tutkimusprosessin vaiheet ja empiirisen tutkimuksen peruskäsitteet, aineiston keruumenetelmiä ja analysointitapoja sekä osaa tehdä empiirisen tutkielman ja raportoida sen – osaa käyttää puheviestinnän tietoa vuorovaikutusprosessien ja -käyttäytymisen analysoimiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen – ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän erityispiirteet – ymmärtää monikulttuurisen vuorovaikutuksen ominaispiirteet ja saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä – tunnistaa työelämän puheviestintäkysymyksiä ja odotuksia sekä puheviestintätiedon tarpeita ja sovellusalueita – hallitsee projektityöskentelyn.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
55
Koodi: PUHAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]