Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2024 04:55

Puheviestinnän syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Viestintätieteet
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija – ymmärtää syvällisesti viestintäosaamiseen, yksityis- ja työelämän interpersonaaliseen vuorovaikutukseen sekä teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen liittyvää tietoa ja osaa soveltaa sitä puheviestintäilmiöiden tarkasteluun – osaa jäsentää ja arvioida puheviestinnän tieteellistä tietoa sekä soveltaa tieteellisiä menetelmiä tutkimus- tai muussa asiantuntijatyössä – osaa toimia työelämässä puheviestinnän asiantuntijana ja kehittäjänä esimerkiksi viestintäkoulutuksen ja -konsultaation, työelämän kehittämisen, organisaatioiden johtamisen ja interaktiivisen viestintäteknologian aloilla – hallitsee puheviestinnän tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät tiedot ja taidot.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
40
Koodi: PUHSYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]