Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.4.2024 04:26

Latinan kielen aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Latinan kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Latinan kielen opiskeluoikeus on kaikilla yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyillä. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina (sovitaan oppiaineen edustajan kanssa).
Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot
• Opiskelijan latinan kielen taito syvenee.


Sisältöosaaminen
• Opiskelijan antiikin kulttuurin tuntemus syvenee.
• Opiskelija tuntee latinan kielen kehityksen eri vaiheita sekä yleisen kielentutkimuksen perusteita ja kielitieteen terminologiaa,
• ymmärtää kirjallisuuden ja kielitieteellisen tutkimuksen käsitteitä,
• tuntee antiikin historian, kirjallisuuden historian, taiteen ja Rooman topografian pääpiirteet,
• tutustuu monipuolisemmin Rooman kirjallisuuteen alkukielellä,
• osaa soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä.

Lisäksi sivuaineopiskelija, joka tekee myös proseminaarin:
• tuntee oman alansa tieteellisiä käytänteitä ja osaa tuottaa tietoa omalta alaltaan,
• tuntee ja hallitsee hyvin kielentutkimuksen perusteet, osaa ajatella tieteellisesti, osaa hankkia uutta tietoa ja arvioida sitä ja osaa käyttää tieteellisiä työskentelytapoja,


• Aineopinnoista on saatava painotetuksi keskiarvoksi vähintään H, jotta opiskelija voi suorittaa syventävät opinnot.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: LATAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]