Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 00:46

Filosofian maisteri, suoravalinnassa opettajankoulutukseen valitut, pääaineena romaaninen filologia

tdk/laitos/oppiaine Romaaninen filologia (KLS)
LisätiedotOpintojen päämääränä on antaa opiskelijoille hyvä ranskan kielen taito ja perehdyttää heidät ranskankieliseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä romaaniseen kielialueeseen. Romanisteille sopivia aloja ovat opetustehtävät, viestintä, matkailu, kansainväliset tehtävät ja liike-elämä. Romaanisen filologian voi yhdistää pääaineena johonkin muuhun kieliaineeseen, kirjallisuustieteeseen, historiaan, taideaineisiin, sosiologiaan, valtio-oppiin tai informaatioteknologiaan. Suuntautumisvaihtoehto A. Kielen oppiminen ja opettaminen on tarkoitettu ensisijaisesti opettajankoulutukseen suoravalinnan kautta valituille. Opettajan uralle aikovien on syytä hankkia pätevyys myös jossain toisessa nykykielessä.

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]