Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.10.2023 03:42

Yhteisöviestinnän aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Yhteisöviestintä (VIE)
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Aineopinnot suoritettuaan opiskelija - tuntee yhteisöviestinnän osa-alueet, niiden keskinäiset suhteet ja yhteydet sidosryhmien tarpeiden kanssa - ymmärtää tutkimuksen tekemisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa tutkimuksessa - pystyy toteuttamaan viestintäprojekteja ja osaa analysoida mediasuhteita - hallitsee keskeiset tiedottajan työssä tarvittavat käytännön taidot - ymmärtää ja osaa analysoida viestintäprosesseja organisaatioiden sisäisissä ja ulkoisissa toimintaympäristöissä.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
55
Koodi: YVIAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]