Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.5.2024 02:38

Yhteisöviestinnän syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Yhteisöviestintä (VIE)
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija - ymmärtää viestinnän tuoman lisäarvon organisaatioiden pitkän aikavälin tavoitteille ja strategioille sekä organisaatioiden toimintaympäristön muodostavat verkostot ja toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät - osaa yhdistää ja soveltaa asiantuntemustaan, viestinnän teorioita ja alan tutkimustuloksia toimiessaan viestinnän tehtävissä - osaa kehittää omaa viestintäosaamistaan - ymmärtää viestinnän prosesseja, osaa ohjeistaa viestintää ja toteuttaa kehittämishankkeita - osaa toteuttaa toimintaympäristön luotaamisen ja sisäisen auditoinnin sekä tulkita niiden tuloksia - pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisöviestinnän alan tutkimuksen - ymmärtää yhteisöviestinnän tutkimuksen kehityslinjoja sekä osaa ratkaista tulevaisuuden ongelmia ja haasteita käytännössä - omaa valmiudet yhteisöviestinnän jatko-opintoihin.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
40
Koodi: YVISYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]