Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 21:27

Kasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kasvatustiede (KAS)
Vuosi: 2010-2014
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Tutkintovaatimukset ja suoritustavat julkaistaan kasvatustieteen yksikön www-sivulla: https://www.jyu.fi/edu/laitokset/kas/opiskelu/aineopinnot/kas_aik_aine2010

Edeltävät opinnot:
- pääaineopiskelijoilla kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot vähintään arvosanalla hyvä. Jos kokonaisuuden arvosana on hyväksytty, vastaa se hyviä tietoja.
- sivuaineopiskelijoilla kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot vähintään arvosanalla hyvä sekä kasvatustieteen aineopintojen opinto-oikeus.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
38
Koodi: KASAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]