Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 02:46

Ekologian ja evoluutiobiologian aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Vuosi: 2010-2014
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Lukuvuodesta 2010-2011 lähtien ekologian ja evoluutiobiologian aineopintojen edeltävinä opintoina suoritetaan biologian perusopinnot (25 op). Jos olet suorittanut pakollisen aineopintoihin kuuluvan opintojakson muissa opinnoissa, valitse sen tilalle valinnainen EKOA-opintojakso. Aineopinnot on vapaa sivuaine matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, muilta edellytetään sivuaineopinto-oikeuden hakemista ennen opintojen aloittamista.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: ECOAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]