Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2024 08:20

BA and MA

Organisaatio: Englannin kieli (KLS)
Vuosi: 2010-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: OPINNOT KOOSTUVAT MODUULEISTA JA NIIDEN SISÄLLÄ OLEVISTA KURSSEISTA, JOTKA VOIVAT VAIHDELLA VUOSITTAIN! AINEOPINNOT: Pääaineopiskelija ● Kaikki suorittavat 2 kurssia moduulista 1: yhden suullisen kielitaiton ja yhden kirjallisen kielitaidon kurssin (yhteensä 5 op) ● Moduulista 2 tulee suorittaa vähintään 5 op. ● Valitsemastaan suuntautumisvaihtoehdosta (moduuli 3, 4 tai 5) täytyy suorittaa johdantokurssin lisäksi vähintään 1 opintojakso (5 op), jolloin suuntautumisvaihtoehdon kokonaispistemääräksi tulee 10 op. Huom. Suuntautumisvaihtoehdon moduulista voi suorittaa korkeintaan 15 op. ● Loput opintojaksot voi valita moduuleista 2–5 ( + moduuli 6 Tutkimus). Opintokokonaisuuteen sisältyy lisäksi 5–10 op itseopiskeluvaihtoehtoja. SYVENTÄVÄT OPINNOT: Pääaineopiskelija ● Kaikki suorittavat 2 kurssia moduulista 1, yhden suullisen kielitaiton ja yhden kirjallisen kielitaidon kurssin (yhteensä 5 op) ● Moduulista 2 tulee suorittaa vähintään 5 op. ● Valitsemastaan suuntautumisvaihtoehdosta (moduuli 3, 4, tai 5) täytyy suorittaa vähintään 3 opintojaksoa, jolloin suuntautumisvaihtoehdon kokonaispistemääräksi tulee 15 op. Huom. Suuntautumisvaihtoehdon moduulista voi tehdä korkeintaan 20 op. ● 1. ja 2. moduulin sekä suuntautumisvaihtoehtojen lisäksi valinnaisia opintojaksoja moduuleista 2–5 (syventäviä opintojaksoja yhteensä 35 op + Pro gradu -seminaari). Opintokokonaisuuteen sisältyy 5–15 op itseopiskeluvaihtoehtoja.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
300
Tutkinnon taso: Kandidaatti ja maisteri
Tutkintonimike:

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]