Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 02:47

Varhaiskasvatustieteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Varhaiskasvatus
Vuosi: 2009-2010
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Varhaiskasvatustieteen perusopintojen laajuus on pääaineopiskelijoilla 28-30 op (sisältää harjoittelun). Sivuaineopiskelijoilla perusopintojen laajuus on 25 op. Kasvatustieteiden yhteiset perusopintojaksot 15 op (KTKP101,KTKP102 ja KTKP103) järjestetään kasvatustieteiden tiedekunnan yhteisinä opintoina. Varhaiskasvatustieteen perusopintojaksot 10 op (VARP001, VARP002 ja VARP003) ja pääaineopiskelijoiden Orientoiva harjoittelu 5 op (VARH014) tai Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt -harjoittelu 3 op(VARH020) ovat varhaiskasvatuksen yksikön järjestämää opetusta. Jos pääaineopiskelija on saanut korvaavuutena aiemmin suoritetusta kasvatustieteen perusopinnoista 15 op, perusopinnot kootaan varhaiskasvatuksen yksikössä seuraavasti: VARP001, VARP002, VARP003, VARP010 Varhaiskasvatustieteen perusopintoja (korvaavuus aikaisemmin suoritetusta kasvatustieteen perusopintokokonaisuudesta) ja VARH014 tai VARH020
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
28
Koodi: VKTPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]