Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.4.2024 22:46

FM: Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma

Organisaatio: Kulttuuripolitiikka (YFI)
Vuosi: 2011-2014
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Tutkintovaatimukset opintojaksokuvauksineen www-sivuilla
Sisältö: Kulttuuripolitiikan opinto-ohjelmaan kuuluvat kulttuuripolitiikan erityisalaopinnot, pro gradu-tutkielma sekä pääaineeseen liittyvät syventävien opintojen metodologiset ja teoreettiset opinnot. Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma on mahdollista suorittaa osittain etäopintoina. Opintokokonaisuuteen liittyy pakollisia kursseja, mutta näihin on muodostunut myös verkkosuoritusmahdollisuuksia. Kulttuuripolitiikkaa ei ole mahdollista suorittaa sivuaineena, opetus on tarkoitettu ainoastaan kulttuuripolitiikan maisteriohjelman varsinaisille opiskelijoille. Ohjelmaan kuuluu myös työharjoittelu.
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]