Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2024 04:23

Kemian perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kemian laitos
Vuosi: 2011-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa keskustella modernista kemiasta tieteenä, sen sovellettavuudesta monille tieteenaloille ja vaikutuksesta arkipäivän elämään. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja palauttaa mieleen keskeiset kemian peruskäsitteet. Lisäksi opiskelijan ongelmanratkaisutaidot kehittyvät ja hän pystyy käyttämään ja soveltamaan kemiallista aineiden ja rakenteiden tuntemusta. Tarkemmin määriteltynä, perusopintojen jälkeen opiskelija: • tunnistaa tärkeimmät kemian käsitteet ja kemialliset mallit ja osaa laatia perusreaktioiden reaktioyhtälöt • osaa analysoida, luokitella ja verrata alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän perusteella • osaa esittää atomien ja kemiallisten yhdisteiden rakenteet • osaa kuvata sidosteorioiden perusteet • tunnistaa tavallisimmat yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot ja osaa arvioida niiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia • muistaa yhdisteiden nimeämisen perusteet • hallitsee tavallisimpien alkuaineiden ja niiden perusyhdisteiden esiintymisen ja erottamisen • osaa kuvata ja keskustella reaktiokinetiikkaan, tasapainoon, termodynamiikkaan ja sähkökemiaan liittyvistä perusasioista ja laskea niihin liittyviä laskuja
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: KEMPOP
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]