Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2019 05:39

FM, kemian opettaja

tdk/laitos/oppiaine Kemian laitos
LisätiedotFilosofian maisterin tutkintoon vaaditaan edeltävinä opintoina luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto tai vastaavat opinnot. Kemian opettajien pääaine on kemia. Osaamistavoitteet Kemian opettajankoulutuksen tavoitteena on kouluttaa kemian opettajia, jotka - omaavat hyvän pedagogisen aineenhallinnan - osaavat soveltaa tietojaan ja taitojaan työssään - ovat kemian opetuksen, opiskelun ja oppimisen asiantuntijoita - osaavat tutkia ja selvittää kemian oppimista ja ymmärtämistä työssään - ymmärtävät monipuolisen kokeellisen työskentelyn merkityksen kemian oppimisessa - osaavat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mittausautomaatiota opetustyössään - tiedostavat opettajan työn merkityksen lasten ja nuorten kehittymisessä - kokevat täydennyskoulutuksen tärkeäksi osaksi työssä kehittymistä

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]