Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 02:07

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, EP 2011 - (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Opettajankoulutuslaitos
Vuosi: 2011-2014
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Erityispedagogiikan opiskelijoiden POM-opintokokonaisuus ei sisällä lainkaan valinnaisia opintoja, sen sijaan EP-opiskelijat opiskelevat pakollisina molemmat katsomusaineet sekä aihekokonaisuusopinnot 6 opintopisteen laajuisina (vrt. luokanopettajaopiskelijoiden POM-opinnot)
Sisältö:
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija - tiedostaa omat asenteensa eri oppiaineita kohtaan ja kykenee tarkastelemaan niitä kriittisesti - tunnistaa kaikkien oppiaineiden ja -sisältöjen erityisluonteen ja ymmärtää niiden merkityksen osana lapsen kasvua - ymmärtää inklusiivisen/osallistavan kasvatuksen ja monikulttuurisuuden tuomat haasteet oppimiselle ja opettamiselle - osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusryhmänsä opetuksen oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa luokilla 1–6 sekä esiopetuksen eri sisältöalueilla - osaa eritellä oppiaineiden erilaisia, esimerkiksi poliittisia ja ideologisia sidoksia.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
60
Koodi: OKLPOM
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]