Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.5.2019 10:58

Humanististen tieteiden kandidaatti

tdk/laitos/oppiaine Musiikkikasvatus
LisätiedotOpiskelija saa aineenopettajan kelpoisuuden suorittamalla kandidaatin ja maisterin tutkinnon, opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineen opinnot vähintään yhdessä opetettavassa aineessa. 120 opintopisteen musiikkikasvatuksen kokonaisuus sisältää perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot. Opiskelija voi sisällyttää opettajan pedagogiset aineopinnot (35 op) joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Mikäli aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on sisällytetty toiseen tutkintoon, hänen tulee suorittaa riittävä määrä muita opintoja (sivuaine, yleisopinnot) niiden tilalla.

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]