Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 02:17

FM Pääaineena soveltava kielitiede

Organisaatio: Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Vuosi: 2012-2015
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Soveltavan kielitieteen maisteriopintoihin valitaan valinnaisia kursseja laitoksen KLS -kursseista kummaltakin painoalalta. Opinnoista neuvotellaan painoalojen vastaavien kanssa. Kurssien kuvaukset löytyvät kielten laitoksen KLS -kurssien kohdalta.
Sisältö: Maisteriopinnot painottuvat sekä diskurssintutkimuksen että kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alueelle. Opinnot nivoutuvat laitoksen vahvaan soveltavan kielitieteen kansainväliseen tutkimustyöhön ja tutkimushankkeisiin. Opinnoissa korostuu sekä kriittinen ajattelu että soveltavan kielitieteen teoriaa ja käytäntöä yhdistävät näkökulma. Soveltavan kielitieteen opinnot antavat valmiuksia tutkijan tehtävissä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimiville.
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]