Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2024 06:48

Viestintä- ja kieliopinnot/kauppatieteiden kandidaatti (TJT) (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Tietojärjestelmätiede
Vuosi: 2014-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Alempaan tutkintoon on sisällyttävä seuraavat viestintä- ja kieliopinnot:
• Vieras kieli, 10 op (ei kuitenkaan alkeis- tai jatkokursseja eikä peruskielitaitoa täydentäviä kursseja; ts. vain kurssit, jotka edellyttävät lukion lyhyen oppimäärän suorittamista vastaavaa kielitaitoa)
• Toinen kotimainen kieli, 4 op
• Äidinkielen viestintä, 6 op, koostuen seuraavista
----*XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla (kandidaattiseminaarin yhteydessä) 2 op tai XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op sekä
----*Valinnaisia äidinkielen opintoja 3-4 op
• Valinnaisia viestintä- ja kieliopintoja, 4 op
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
24
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]