Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.10.2023 03:45

Ekologian ja evoluutiobiologian aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Vuosi: 2014-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Lukuvuodesta 2014-2015 lähtien aineopintojen edeltävinä opintoina suoritetaan bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot. Aikaisemmin lukuvuodesta 2010-2011 lähtien ekologian ja evoluutiobiologian aineopintojen edeltävät opinnot olivat biologian perusopinnot (25 op). Aineopinnot on vapaa sivuaine matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, muilta edellytetään sivuaineopinto-oikeuden hakemista ennen opintojen aloittamista.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: ECOAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]