Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.5.2019 11:06

Ohjausalan maisteriohjelma (120 op)

tdk/laitos/oppiaine Opettajankoulutuslaitos
LisätiedotOpiskelijat valitaan erillishaulla. Maisteriohjelman opintoja ei voi valita sivuaineeksi.
Ohjausalan maisteriohjelma on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään hyvin tiedoin suoritettu vähintään 60 op:n laajuinen aineopintokokonaisuus joko kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä, kasvatuspsykologiassa, kasvatussosiologiassa tai varhaiskasvatustieteessä. Lisäksi hakukelpoinen on hakija, joka on suorittanut em. korkeakoulututkinnon lisäksi vähintään hyvin tiedoin vähintään 60 op:n laajuiset erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot ja kasvatustieteen perusopinnot.

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]