Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 15:09

Kirjallisuuden pääaineen syventävät opinnot, arkistonhallinnan maisteriohjelma (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Historian ja etnologian laitos
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Arkistonhallinnan syventävissä opinnoissa (45 op) kirjallisuuden pääaineopiskelijat tekevät joko opintojaksot KIRS121/122/123 Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät I/II/III (yht. 15 op) tai edellä mainituista kaksi ja lisäksi yksi seuraavista opintojaksoista KIRS212/213/214 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset I/II/III tai KIRS222/223/234 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I/II/III (yht. 15 op). Kirjallisuuden pääaineopiskelijat suorittavat myös opintojakson KIRS311 Maisteriseminaari (10 op). Tämän lisäksi kirjallisuuden pääaineopiskelijat tekevät joko kirjallisuuden pääaineopintoja tai muiden oppiaineiden opintojaksoja niin, että 45 op täyttyy. Opintojaksovalinnoista keskustellaan ohjauskeskustelussa (HOPS-keskustelu).
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]