Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 15:03

Taidehistorian pääaineen syventävät opinnot, arkistonhallinnan maisteriohjelma (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Historian ja etnologian laitos
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Arkistonhallinnan syventävissä opinnoissa (45 op) taidehistorian pääaineopiskelijat tekevät opintojaksot TAHS112, TAHS122 ja TAHS410 sekä TAHS511 Maisteriseminaari 10 op, yhteensä 25 op. Tämän lisäksi taidehistorian pääaineopiskelijat tekevät joko taidehistorian pääaineopintoja tai muiden oppiaineiden opintojaksoja niin, että 45 op täyttyy. Opintojaksovalinnoista keskustellaan ohjauskeskustelussa (HOPS-keskustelu).
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]