Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.5.2019 17:21

FM Pääaineena soveltava kielitiede

tdk/laitos/oppiaine Kieli- ja viestintätieteiden laitos
LisätiedotSoveltavan kielitieteen voi valita pääaineeksi maisterintutkintoon tähtäävissä opinnoissa. Pohjaopinnoiksi tarvitaan esimerkiksi kieliaineiden tai kielitieteiden kandidaatintutkinto. Tarvittaessa siltaopintoina suoritetaan johdantokurssit KLSA124 ja KLSA324. Maisteriopinnot painottuvat sekä diskurssintutkimuksen että kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alueelle. Opinnot nivoutuvat laitoksen vahvaan soveltavan kielitieteen kansainväliseen tutkimustyöhön ja tutkimushankkeisiin. Opinnoissa korostuu sekä kriittinen ajattelu että soveltavan kielitieteen teoriaa ja käytäntöä yhdistävät näkökulma. Soveltavan kielitieteen opinnot antavat valmiuksia tutkijan tehtävissä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimiville.

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]