Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.3.2024 07:21

Musiikkikasvatuksen ainepinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Musiikkikasvatus
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Musiikkikasvatuksen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa - arvioida musiikkikulttuurien keskeiset piirteet - soveltaa tietoa musiikin monipuolisista hyvinvointivaikutuksista - kehittää soitto-, laulu- ja johtamistaitoja ja pedagogista osaamistaan - arvioida omaa osaamistaan ja antaa vertaispalautetta opetustyön vaatimusten näkökulmasta - soveltaa musiikkikasvatusteknologiaa monipuolisesti opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa - tuottaa opetuskäyttöön soveltuvaa monipuolista ja eri tyylejä edustavaa oppimateriaalia - suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia musiikkikasvatuksen menetelmiä monipuolisissa oppimisympäristöissä - hankkia, arvioida ja soveltaa musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa pienimuotoisissa pedagogisissa ja tutkimuksellisissa yhteyksissä - toteuttaa pienimuotoisen tutkielman
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
60
Koodi: MKAAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]