Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.2.2024 10:24

Musiikkikasvatuksen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Musiikkikasvatus
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Musiikkikasvatuksen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa - hahmottaa musiikkikasvatuksen aseman, merkityksen ja hyvinvointivaikutukset yhteiskunnassa eri aikoina ja eri kulttuureissa - toimia musiikkikasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä - soveltaa monipuolisesti tietojaan ja taitojaan käytännön opetus- ja oppimistilanteissa - hankkia, arvioida ja soveltaa musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa erilaisissa pedagogisissa konteksteissa - viestiä musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa suullisesti ja kirjallisesti - toteuttaa laajahkon tutkielman.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: MKASYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]