Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.9.2023 19:48

Kasvatustieteen perusopinnot (aineenopettajaopiskelijoille) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Oppiminen ja ohjaus Kasvatus, yhteiskunta ja muutos Osaaminen ja asiantuntijuus Tieteellinen ajattelu ja tieto Vuorovaikutus ja yhteistyö
Tavoitteet: Perusopinnot suoritettuaan opiskelija: - hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista - tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa - osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla - osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: KTKPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]