Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.4.2024 18:40

Kasvatustieteen perusopinnot (aineenopettajaopiskelijoille) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Oppiminen ja ohjaus Kasvatus, yhteiskunta ja muutos Osaaminen ja asiantuntijuus Tieteellinen ajattelu ja tieto Vuorovaikutus ja yhteistyö
Tavoitteet: Perusopinnot suoritettuaan opiskelija: - hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista - tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa - osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla - osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: KTKPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]