Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 12:34

Liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopinnot, sivuainekokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Liikunnan yhteiskuntatieteet
Vuosi: 2017-2018
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Liikunnan yhteiskuntatieteistä on muille kuin pääaineopiskelijoille tarjolla perusopintotasoinen sivuainekokonaisuus, minimilaajuudeltaan 20 op . Halutessaan opiskelija voi suorittaa myös perusopintokokonaisuuden 25 op, mikäli se on oman pääaineen/tutkinto-ohjelman kannalta soveliaampaa. Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on vapaa opinto-oikeus liikunnan yhteiskuntatieteiden perus- ja aineopintotasoisiin kokonaisuuksiin. Muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava opinto-oikeutta. Haku tapahtuu tiedekunnan sähköisellä sivuaineenhakulomakkeella ja hakuajat ovat vuosittain 1.3.-30.4. ja 1.9.-31.10.
Sisältö: Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laajoina yhteiskunnallisina ilmiöinä. Liikunnan yhteiskuntatieteiden oppiaineita ovat liikuntasosiologia sekä liikuntasuunnittelu ja -hallinto. Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia, globalisaatio sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Keskeisiä sisältöjä ovat myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa sekä liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta sekä liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista. Liikuntasuunnittelun ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous ja liikuntaan liittyvä lainsäädäntö. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa.
Tavoitteet: Liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelu antaa valmiuksia toimia voimakkaassa kasvussa olevan liikunta- ja vapaa-aika-alan eri sektoreilla. Liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan yhteiskuntatieteiden peruskäsitteet; hahmottaa liikunnan ja liikkumisen yhteiskunnallisena ilmiönä; ymmärtää liikuntasosiologian aseman osana liikunta- ja yhteiskuntatieteiden kokonaiskenttää; tuntee alan toimijasektorit (julkinen, kolmas, yksityinen) ja keskeiset liikuntahallinnon toimintatavat; ymmärtää urheilun julkisuusarvon ja osaa analysoida urheilun ja median välisiä kytkentöjä.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
20
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]