Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2024 08:25

Fysiikan aineopinnot, nanotieteiden opintosuunta (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Fysiikan laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Pääaineena fysiikkaa opiskeleville nanotieteilijöille aineopintoja ovat Moderni fysiikka A (6 op), Mekaniikka (5 op), Sähkömagnetismi (5 op), Kvanttimekaniikka A (ilman laboratoriotöitä, 4 op), Statistinen fysiikka A (6 op) ja Statistinen fysiikka B (4 op) sekä menetelmäopintoina Tietokone fyysikon työvälineenä (2 op), Fysiikan kokeelliset menetelmät (3 op), Fysiikan numeeriset menetelmät (4 op) ja Nanotieteiden laboratoriotyöt, molekylaariset vuorovaikutukset (6 op). Lisäksi aineopintoihin sisältyvät Kandidaatintutkielma (9 op) ja Kypsyysnäyte (0 op).
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
44
Koodi: FYSAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]