Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 02:25

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Opettajankoulutuslaitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Vain opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille.
Sisältö:
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - soveltaa lapsilähtöisen pedagogiikan työtapoja koulun esiopetusluokissa sekä alkuopetuksessa luokilla 1-2 - havainnoida vuorovaikutusprosesseja lapsiryhmässä, oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä reflektoida omaa toimintaansa - tunnistaa ja ottaa huomioon esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat keskeiset tekijät - arvioida ja tukea esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimisvalmiuksia, oppimisen etenemistä sekä työskentelytaitoja - ohjata esi- ja alkuopetusikäisen lapsen luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen ja luonnontieteellisen ajattelun sekä tutkivan oppimisen taitojen kehittymistä - tunnistaa esi- ja alkuopetuksen yhteistyöverkostoja ja niiden toimintatapoja
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: OEASAO
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]