Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.12.2023 22:01

Liikunnan yhteiskuntatieteiden syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Liikunnan yhteiskuntatieteet
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelman opiskelijat suorittavat syventävät opinnot tässä esitetyn mukaisesti.
Sisältö: Kurssi LYTS1003 Planning Environments for Physical Activity suoritetaan 5 op laajuisena, jolloin tutkintoon kuuluvien pakollisten syventävien opintojen kokonaismäärä on 73 op. Syventäviin opintoihin voi suorittaa valinnaisena myös tutkinto-ohjelman valinnaista harjoittelua ja vapaavalintaisia syventäviä opintoja sekä Master''s Degree Programme in Sport and Exercise Promotion -maisteriohjelman syventäviä opintoja.
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija: on syventänyt osaamistaan liikuntaan ja urheiluun vaikuttavan lainsäädännön alalla, osaa arvioida ympäristönmuutosten ja ympäristöpoliittisen ohjailun sekä liikuntakulttuurin välisiä suhteita ja tiedostaa aiheeseen liittyvät hallinta- ja vaikuttamismahdollisuudet, omaa tiedot akateemisen yrittäjyyden mahdollisuuksista ja pystyy soveltamaan tietoaan oman liiketoiminnan käynnistämiseen, tuntee liikuntasuunnittelun ja siihen liittyvien rahoitusmenettelyjen keskeiset sisällöt ja pystyy hyödyntämään tietojaan liikuntaympäristöjen suunnittelussa, pystyy konstruoimaan liikunnan ja urheilun kansalaistoimintojen ja liikuntaorganisaatioiden muuttuvia käytäntöjä, on määritellyt henkilökohtaisen liikunta-alan asiantuntijuutensa lähtökohdat analysoimalla alakohtaista ja yleistä ammattiosaamistaan sekä omaa tieteellisen tutkimuksen tekemisen taidot ja on toteuttanut itsenäisen pro gradu -tutkielman.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
73
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]