Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.5.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.12.2018 03:11

Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelma

tdk/laitos/oppiaine Bio- ja ympäristötieteiden laitos
LisätiedotOpiskelijan tulee suorittaa tutkintoon vähintään kaksi 25 op perusopintokokonaisuutta. Toinen kokonaisuus voi olla koulutusohjelmassa vaadittava Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -opintokokonaisuus. Jos opiskelija suorittaa kemian tai tilastotieteen perusopintokokonaisuuden (vähintään 25 op), Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -opintokokonaisuutta ei tarvitse koota erikseen, vaan riittää kun siinä vaaditut pakolliset opinnot on suoritettu. Toinen perusopintokokonaisuus voidaan korvata 35 op aineopintokokonaisuudella, kokonaisuus voi olla myös biologian aineopinnot.

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]