Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
14.4.2024 15:38

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Aikuiskasvatus (KAS)
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Sivuaineopiskelijat suorittavat aineopintoja muuten samoilla vaatimuksilla kuin kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaattiohjelmassa opiskelevat, mutta he eivät suorita kandidaatintutkielmaa eivätkä kypsyysnäytettä KK-tutkintoa varten, vaan proseminaarin tai vaihtoehtoisesti opintojaksot KLAA4100 Kasvatustieteellisen tutkimukseen perehtyminen (5 op) + AIKA3283 Harjoittelu: tutustuminen kasvatusalan toimintaympäristöihin (5 op).

Tutkintovaatimukset ja opintojaksojen suoritustavat julkaistaan kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen oppiaineiden www-sivulla: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kas/opiskelu/aineopinnot

Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
40
Koodi: AIKAIA
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]