Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 14:18

Vapaasti valittavat opinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kemian laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Suunnitteilla
Lisätietoja: Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuus on 180 op. Tutkinnossa on oltava vähintään 15 op fysiikan, matematiikan tai tilastotieteen opintoja, jotka voivat olla erillisiä kursseja tai sisältyä kyseisten oppiaineiden perus- tai aineopintokokonaisuuksiin. Tutkintoon suositellaan tehtävän joitakin työelämää tukevia opintoja (esim. Työelämäpalvelujen kursseja). Valinnaisiksi opinnoiksi käy myös kansainvälisen liikkuvuusjakson aikana suoritettuja opintoja. Valinnaisiin opintoihin ei saa sisällyttää kemian syventäviä opintoja. Työharjoittelua saa sisältyä enintään 5 op.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
0
Taso:
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

Ei sisältöä.

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]