Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 15:52

Luokanopettajan kandidaattiohjelma 2017-2020

Organisaatio: Opettajankoulutuslaitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija: - osaa arvioida omaa pedagogista osaamistaan ja ymmärrystään sekä asettaa itselleen henkilökohtaisia oppimistavoitteita - jäsentää eri oppiaineiden opetuksen lähtökohtia ja tavoitteita ja arvottaa niitä - tunnistaa erilaisia oppimisprosesseja, niiden edellytyksiä ja tukemisen keinoja - osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisprosesseja ja opetuskokonaisuuksia sekä oppimisympäristöjä - tunnistaa opetuksen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia rakenteellisia ehtoja - omaa valmiudet yksilön ja ryhmän kohtaamiseen, ryhmäprosessien arviointiin sekä kollegiaaliseen ja monialaiseen yhteistyöhön
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
180
Tutkinnon taso: Kandidaatti
Tutkintonimike: Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]