Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.5.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.12.2018 20:15

Yh­teis­kun­ta­tietei­den ja fi­lo­sofian mais­te­rioh­jelma, po­li­tii­kan opin­to­suun­ta

tdk/laitos/oppiaine Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)
LisätiedotKuvaukset ja osaamistavoitteet OPS2017-2020 ks.verkosta

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]