Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2024 18:40

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Vuosi: 2018-2019
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen opintokokonaisuuteen kuuluu sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Pakollisia opintoja on 54 op. Lisäksi valitaan yksi valinnainen taito- ja taideaine (3 op) sekä uskonnon ja/tai elämänkatsomustiedon opintojakso (3-6 op). Valinnaisista taito- ja taideaineista toteutetaan kaksi jaksoa lukuvuodessa opiskelijaryhmän toiveiden perusteella.
Sisältö: Monialaisissa opinnoissa perehdytään perusopetuksessa opetettaviin aineisiin niin että opiskelija osaa soveltaa opittua tietoa opettajana toimiessaan perusopetuksen luokilla 1-6. Opintojakso koostuu kolmesta osa-alueesta: opetuksen ja oppimisen perusteet esi- ja perusopetuksessa, opetettavien aineiden opinnot ja kokonaisvaltaisesti kohti kontekstuaalisuutta ja elämyksellisyyttä –oppiainerajat ylittävä opintojakso.
Tavoitteet: Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suoritettuaan opiskelija - osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen oppiaineiden opetusta luokilla 1-6 oppilaan kehitysvaiheen huomioiden ja ymmärtää moninaisten oppimisympäristöjen ja kontekstien merkityksen oppimiselle - tiedostaa oppiaineiden sisällölliset painoarvot ja soveltaa kullekin keskeisiä käsiterakenteita ja sisältöjä opetuskokonaisuuksien suunnittelussa tavoitteiden suuntaisesti - rakentaa pedagogisia oppimiskonteksteja ja soveltaa tulevaisuuden kansalaistaitoja näissä oppimisympäristöissä - kykenee soveltamaan opetussuunnitelmaa kokonaisuutena käytännössä
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
60
Koodi: CAMKOK
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]