Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 02:55

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Vuosi: 2018-2019
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: - esi- ja alkuopetuksen kehityspsykologiset lähtökohdat - esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta - alkuopetuksen opiskelutaitojen pedagogiikka
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija - omaa hyvät valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogiikkaa opetussuunnitelmallisen eheyttämisen ja oppijan tuen näkökulmasta - tunnistaa esi- ja alkuopetuksen kulttuuriset toimintatavat ja periaatteet - syventää tietämystään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen hyvinvointiin, kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavista yksilöllisistä ja yhteisöllisistä tekijöistä - osaa arvioida ja tukea lasten oppimisvalmiuksia, oppimisen etenemistä sekä työskentelytaitoja - osaa ohjata luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen kehittymistä - osaa hyödyntää taito- ja taideaineiden sekä katsomusaineiden mahdollisuuksia esi- ja alkuopetusikäisen kokonaisvaltaisen kehityksen ja oppimisen tukena - hahmottaa moniammatillisen yhteistyön yhteyksiä ja on syventänyt omia valmiuksiaan kohdata vanhempia - tuntee esi- ja alkuopetuksen keskeistä tutkimusta - kiinnostuu toimimaan esi- ja alkuopetuksen kehittämistyössä työyhteisössään. - ymmärtää median merkitykseen ja mediakulttuurin hyödyntämiseen liittyviä periaatteita esi- ja alkuopetusikäisten opetuksessa, ohjaamisessa ja oppimisympäristöissä.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: CEAPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]