Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 01:58

Digitalisaation opintokokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Informaatioteknologian tiedekunta
Vuosi: 2018-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Kaikille yhteisiä opintoja 10 op. Lisäksi muita digitalisaatiokokonaisuuteen kuuluvia opintoja opiskelijan oman valinnan mukaan.
Sisältö: Yhteisen kokonaisuuden voi suorittaa vähintään 10 opintopisteen laajuisena tai laajentaa sen erikseen määritellyillä 15 op lisäopinnoilla 25 op temaattiseksi kokonaisuudeksi. Kymmenen opintopisteen laajuinen kaikille yhteinen kokonaisuus tutustuttaa digitalisaatioon yleisesti, kyberturvallisuuteen ja algoritmiseen ajatteluun. Lisäksi opiskelija tutustuu digitaalisten työvälineiden tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelussa, työnteossa ja vapaa-aikana niin oman kuin ryhmätyönkin tukena.
Tavoitteet: Suomalainen yhteiskunta ja sen rakenteet ovat muuttuneet ja muuttuvat nopeasti. Informaatioteknologian hyödyntäminen läpäisevästi käytännössä kaikissa toiminnoissa on merkittävin yhteiskuntaamme muovaavista muutosvoimista. On tärkeää, että kaikilla Jyväskylän yliopistosta valmistuneilla on sellainen perusosaaminen ja –ymmärrys, että he osaavat toimia yhä digitaalisemmassa yhteiskunnassa ja aktiivisesti osallistua sen kehittämiseen. Digitalisaation opintokokonaisuus tarjoaa eri alojen opiskelijoille sellaisen informaatioteknologian perusosaamisen, joka oman alan substanssiosaamiseen yhdistettynä mahdollistaa toimimisen aktiivisena digitaalisen yhteiskunnan kehittäjänä. Digitalisaation opintokokonaisuuden tavoitteena on esitellä opiskelijalle digitalisaatiota ilmiönä ja haastaa opiskelija pohtimaan yhä voimakkaamman digitalisaation vaikutuksia omaan arkeensa, omaan tieteenalaansa ja yhteiskuntaan yleisesti.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
10
Koodi: ITKDIG
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]