Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.5.2019 11:00

Filosofian maisteri, Opettajankoulutus (OPE)

tdk/laitos/oppiaine Tietotekniikan laitos
LisätiedotEsitietoina vaaditaan suoritettu kandidaattitasoinen tutkinto, jossa tietojenkäsittelyn perus- ja aineopinnot ovat pää- tai sivuaineena. Tietojenkäsittelyopintojen tulee sisältää ainakin seuraavat asiasisällöt:
* olio-ohjelmointi
* algoritmit ja tietorakenteet
* tietoverkot
* järjestelmäkehitys
* tietokannat ja tiedonhallinta
* WWW-julkaisu

Sivuainevaatimukset:
* Kandidaattiopintoihin tulee sisältyä joko kaksi perusopintokokonaisuutta (50 op) tai yksi aineopintokokonaisuus (60 op).

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]