Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 21:58

Erityispedagogiikan aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Erityispedagogiikan laitos
Vuosi: 2005-2007
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Opintojen aloittamisen edellytyksenä on vähintään hyvin/hyväksytyin tiedoin suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot (15 ov/ 25 op) sekä erityispedagogiikan aineopintojen suoritusoikeus. Aineopintojen suorittajilta edellytetään tilastollisten perustietojen hallintaa ennen ERIA208 Erityiskasvattaja tutkijana -kurssille osallistumista. Mikäli opiskelijalla on jo suoritettuna vastaavanlaajuiset aineopintotasoiset metodiopinnot lähitieteen alalta, voi hän halutessaan A) suorittaa Erityiskasvattaja tutkijana kurssin (10 op) hyväksytyllä näyttökokeella, jolloin näyttökokeen arvosana ja 10 op viedään hänelle aineopintojen opintosuoritukseksi, tai B) tehdä Erityiskasvattaja tutkijana kurssin tilalla 10 op:n sisältöopinnot*. Erityispedagogiikan aineopinnoista sivuaineopiskelijat suorittavat pakollisina opintojaksot ERIA208 Erityiskasvattaja tutkijana (10 op) ja ERIA286 Erityispedagogiikan proseminaari (10 op). Näiden lisäksi opiskelija valitsee seuraavista opintojaksoista kolme viiden opintopisteen kokonaisuutta: ERIA202 Oppimisen ohjaaminen erityiskasvatuksessa (5 op),ERIA209 Pedagogiikka sosioemotionaalisen kasvun ja yhteisöön liittymisen tukena (5 op), ERIA207 Kommunikaation tukeminen opetuksessa (5 op),ERIA283 Harjoittelu: Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöihin (5 op). ERIA208 Erityiskasvattaja tutkijana kurssin korvaavilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ylimääräinen 5 opintopisteen laajuinen sisältöpaketti ERIA287 Aineopintojen täydentävät sisältöopinnot: Vammaisuus kulttuurisena ilmiönä.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: ERIAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]